Lokal se nalazi u prizemlju, orijentisan je ka severozapadu (ka Prešernovoj ulici) – poslovni prostor 1 i 2 i ka jugoistoku – poslovni prostor 6.

Obe grupe poslovnih prostorija sadrže sopstveni sanitarni čvor.

Objekat u Prešernovoj bb - Lokal L2