Lokal se nalazi u prizemlju, orijentisan je ka severozapadu (ka Prešernovoj ulici).

Lokal sadrži dve prostorije predviđene za poslovni prostor i sopstveni sanitarni čvor.

Objekat u Prešernovoj bb - Lokal L4